mArhiva

Sigurna digitalna pohrana vaših dokumenata

 Svi vaši elektronički dokumenti na jednom mjestu štede vrijeme, prostor, ljudske resurse i novac.

Pretraživanje i izvoz

 Različite opcije pretraživanja i izvoza pohranjenih dokumenata i meta podataka

Mogućnosti integracije

API-ji za integraciju s mStart sustavima, otvorenost prema trećim sustavima

Sigurnosni sustav pohrane

Svi dokumenti arhivirani su na dvije različite lokacije

Dostupnost

 Korisnik ima pristup arhiviranim dokumentima u svakom trenutku

Što je mArhiva?

mArhiva je rješenje za dugotrajnu pohranu digitalnog sadržaja. Podrazumijeva korištenje repozitorija digitalne građe u kojem su smješteni meta podaci definirani za svaki pojedini tip dokumenta pohranjen u sustavu digitalne arhive.

Sustav mArhiva je certificiran po ISO27001 normi.


Pristupiti mArhivi možete putem linka.

Zainteresirani ste za naša rješenja?

Naša lokacija

Slavonska avenija 11a HR-10000 Zagreb Croatia

Kontakt centar

Slobodno nas kontaktirajte +385 1 2372 500