Prijava nepravilnosti u društvu mStart plus d.o.o.

mStart plus d.o.o. prepoznaje da se integritet i reputacija temelje na povjerenju zaposlenika i poslovnih partnera, stoga primjenjuje i promiče etička načela i vrijednosti proaktivno težeći poštivanju pravne regulative i najviših mogućih poslovnih standarda s ciljem reguliranja i jasnog komuniciranja korporativne odgovornosti, regulatorne usklađenosti, te zaštite onih osoba koje “progovore” protiv sumnjivih ili poččinjenih nepravilnosti. Stoga je, u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, društvo mStart plus d.o.o. uspostavilo sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovalo Povjerljivu osobu i zamjenika koji su dužni štititi identitet prijavitelja.

Što su nepravilnosti?

Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na poslovanje društva u vezi područja definiranih člankom 4. gore navedenog Zakona, a prijaviti ih može svaka fizička osoba koja je za nepravilnost saznala u svom radnom okruženju.

Kako se podnosi prijava nepravilnosti?

Prijavu nepravilnosti moguće je podnijeti na jedan od navedenih načina:

  • poštom,
  • izravnom dostavom na adresu sjedišta društva mStart plus d.o.o. s naznakom „Za Povjerljivu osobu – ne otvarati“,
  • elektronskom poštom na e-mail adresu Povjerljive osobe - povjerljiva.osoba@mstart.hr i njezina zamjenika - zamjenik-povjerljiva.osoba@mstart.hr
  • na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku

Što sve mora sadržavati prijava nepravilnosti?

Prijava Nepravilnosti mora sadržavati:

  • podatke o prijavitelju nepravilnosti,
  • podatke o prijavljenoj osobi/osobama,
  • opis ili informacije o nepravilnosti koja se prijavljuje,
  • datum prijave.

Po zaprimanju prijave nepravilnosti Povjerljiva osoba zaštiti će identitet prijavitelja i povjerljivost informacija te pružiti sve informacije o zaštiti i njegovim/njenim pravima.

Odredbe o zaštiti privatnosti u društvu mStart plus d.o.o. se nalaze na poveznici: Privacy Protection | Privacy-protection (mstart.hr)

Naša lokacija

Slavonska avenija 11a HR-10000 Zagreb Croatia

Kontakt centar

Slobodno nas kontaktirajte +385 1 2372 500